Skip to content

Kvalitní a funkční pohyb bez bolesti
je nezbytný
pro zdravý život

Prostřednictvím fyzioterapie můžete snadno dosáhnout lepšího zdravotního stavu

Proč fyzioterapii s námi?

Individuální přístup

Přistupujeme individuálně ke každému klientovi.

Smlouva s pojišťovnami

Máme uzavřené smlouvy s pojišťovnami.

Zkušený tým fyzioterapeutů

Máme dlouholetou praxi v oblasti fyzioterapie.

Komplexní fyzioterapeutická péče

Diagnostika

Diagnostika ve fyzioterapii identifikuje příčiny pohybových problémů, jako jsou bolesti nebo dysfunkce, a pomáhá určit vhodnou léčbu.

Pohybová terapie

Pohybová terapie se zaměřuje na využití specifických cvičení a technik ke zlepšení pohyblivosti a snížení bolesti u pacientů.

Fyzikální terapie

Fyzikální terapie využívá různé formy energie, jako jsou teplo, světlo nebo elektrický proud, k léčbě a rehabilitaci pacientů.