Skip to content

Naše služby

Diagnostika

Diagnostika ve fyzioterapii identifikuje příčiny pohybových problémů, jako jsou bolesti nebo dysfunkce, a pomáhá určit vhodnou léčbu.

Pohybová terapie

Pohybová terapie se zaměřuje na využití specifických cvičení a technik ke zlepšení pohyblivosti a snížení bolesti u pacientů.

Fyzikální terapie

Diagnostika ve fyzioterapii identifikuje příčiny pohybových problémů, jako jsou bolesti nebo dysfunkce, a pomáhá určit vhodnou léčbu.

Podiatrické pomůcky

Podiatrie je lékařský obor zaměřený na studium, diagnostiku a léčbu onemocnění a poruch nohou, kotníků a souvisejících struktur dolní končetiny.

Více o službách

Diagnostika

Diagnostika ve fyzioterapii identifikuje příčiny pohybových problémů, jako jsou bolesti nebo dysfunkce, a pomáhá určit vhodnou léčbu.

Kineziologie je nauka o pohybu, která nám umožňuje pochopit individualizované pohybové programy našeho těla.

Kineziologický rozbor provádí terapeut při zahájení terapie, na jeho základě pak sestavuje pacientův individuální léčebný plán.

Celkové kineziologické vyšetření je prováděno v určité posloupnosti – zahrnuje anamnestický rozhovor s pacientem a dále rovněž:

 • Vyšetření držení těla a pohybových stereotypů
 • Vyšetření svalové síly a rozsahu pohybů
 • Vyšetření zkrácených svalů a kloubních blokád

Pacient je tázán na bolest, která ho k terapeutovi přivádí  – na její trvání, sílu a vliv pohybu na ni.

Na správné funkci nohy a chodidla závisí funkce hlubokých svalů a svalových řetězců v rámci celého těla, postavení kolenních a kyčelních kloubů a páteře.

Vyšetření nohy zahrnuje:

 • vyšetření držení těla, stoje a biomechanické odchylky  chůze
 • vyšetření funkčnosti kloubů nohy a celé dolní končetiny
 • zkoušky stabilityy
 • vyšetření systémem Podoskop a Podocam

Podoskop a Podocam

Přístroj Podoskop, na který se pacient postaví, umožňuje hodnotit postavení a zatížení nohy a chodidla. Odhaluje vady drobných kloubů nohy. Systém tvou webových kamer s automatickým ostřením (tzv. Podocam) následně umožní zhotovení záznamů a jejich přenesení do PC. Díky obrazům můžeme hodnotit v čase efekt terapeutických postupů, které jsme pro pacienta zvolili – vliv cvičení, individuálních stélek do obuvi a kineziotapingu.

Pohybová terapie

Pohybová terapie se zaměřuje na využití specifických cvičení a technik ke zlepšení pohyblivosti a snížení bolesti u pacientů.

Metoda je založena na aktivním přístupu pacienta – ten si uvědomuje vazbu mezi pohybem či polohou na produkci nebo eliminaci (snížení až odstranění) bolesti. Její nedílnou součástí je edukace.

Na základě podrobné anamnézy a specifického mechanického vyšetření lze rozpoznat, s čím bolestivý příznak souvisí, a určit tak zdroj problému a stanovit vhodný léčebný plán (https://cz.mckenzieinstitute.org).

Samotná terapie vychází z výsledků vyšetření opakovaných pohybů, resp. stanoví se směrová preference – neboli pohyb, který centralizuje nebo odstraňuje bolest a upravuje rozsah pohybu.

Je nejčastěji využívána při:

 • vertebrogenních obtížích
 • discopatii (tzn. mechanické poškození meziobratlové ploténky, až její výhřez)
 • bolesti periferních kloubů horních a dolních končetin

 Tato metoda má své kořeny v metodě Roswithy Brunkow. Její principy PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová PhD. rozvinula a zdokonalila o vědecké poznatky a klinické zkušenosti. Název vyjadřuje podstatu metody, která je založena na funkčním nastavení periferních kloubů – aker, a funkčním cvičení v polohách motorického vývoje.

Vzpěr v ACT se provádí o kořeny rukou a paty, v průběhu vzpěru dochází k napřímení páteře, vlastní cvičení pak probíhá v polohách raného motorického vývoje, kterými jsme si všichni prošli. V průběhu života se naše pohybové vzory – resp. to jak si sedáme, vstáváme, leháme apod. –  přizpůsobují různým potřebám a vlivům, a na ty svým způsobem pro nás ideální pohybové vzory jsme pozapomněli. Pravidelným cvičením vzpěrných pohybových vzorů lze dosáhnout napřímení a následné stabilizaci páteře a končetin, změny svalového napětí, zlepšení koordinace. Metoda také přispívá ke zvýšení silové kondice a sportovnímu výkonu.

Vzpěrné cviky v ACT jsou určeny:

 • pacientům s bolestmi zad nebo jiných částí těla
 • běžné populaci jako zdravotní pravidelné cvičení
 • jako kompenzační nebo kondiční cvičení pro sportovce, popř. silově vytrvalostní trénink
 • v urogynekologii, pediatrii, ortopedii a dalších

technika je založena na principu reflexní lokomoce, tzn. že využívá vrozené pohybové vzory

 • využívá dvou základních pohybových vzorů – reflexního otáčení a reflexního plazení
 • je založena na výchozí poloze – vzájemném nastavení kloubů –  a na stimulaci tzv. spoušťových zón
 • nejčastěji se používá při léčbě poruch psychomotorického vývoje u dětí a dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, je účinnou prevencí pohybových vad
 • je využívána i u léčby dospělých a při léčbě skolióz

Úspěch přináší Vojtova metoda při pravidelném cvičení, které provádí rodiče dítěte několikrát za den.

 

Pánevní dno je skupina svalů, vedoucích od stydké kosti ke kostrči. V této části pánve jsou uloženy močový měchýř, močovod, děloha s vaginou a konečník. Stahováním svalů pánevního dna narůstá tlak u močovodu, konečníku a vagíny, a pomáhá tak zadržet proud moči a odchod stolice. Silné a zdravé svalstvo pánevního dna, pokud správně funguje, pomáhá zabránit úniku moči a stolice.

Pokud jsou svaly pánevního dna oslabené vzniká stresová inkontinence, tzn. únik moči při zvýšeném vnitrobřišním tlaku, například během kašlání, kýchání, smíchu nebo při zvedání těžších věcí.

Rizikovými faktory jsou těžké porody (novorozenci nad 4 kg), chronický kašel, obezita, pokročilý věk, stavy po gynekologických operacích u žen a po operacích prostaty u mužů, klimakterium.

Diagnostika obsahuje speciální vyhodnocení funkce svalů Vašeho pánevního dna přes pochvu (per vaginam) a sílu svalovou pomocí přístroje Peritone. Na základě těchto vyšetření Vám sestavíme léčebně tréninkový plán a doporučíme Vám pomůcku, která Vám pomůže svaly pánevního dna aktivovat nebo relaxovat. Pro diagnostiku aktivity a relaxace a pro sledování vývoje terapie využíváme Ultrazvuk QSONO Q3.

Vyšetření pánevní dna -stresová inkontinence

 

pomáhá léčit bolesti zad a kostrče

 • podporuje léčbu některých druhů ženské sterility a jiných gynekologických problémů jako jsou např. bolestivá menstruace, bolest při pohlavním styku, inkontinence (samovolný únik moči)
 • je založena na odstranění svalové nerovnováhy (reflexně ovlivňuje nervosvalový aparát) pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému
 • využívá pohybovou léčbu bederní páteře a pánve
 • součástí terapie je mobilizace žeber, páteře a kostrče
 • jako doplňková léčba se
 • doporučuje ženám, které podstupují umělé oplodnění

Používají se zejména v případech:

 • bolestivých stavů pohybového aparátu
 • zvýšeného svalového napětí
 • omezené kloubní pohyblivosti
 • u funkčních a strukturálních blokád.

Součástí technik je “PIR” – postizometrická relaxace a “Joint play”.

Jako měkké krycí tkáně označujeme kůži, podkoží a fascie (svalovou povázku).

Při poruchách svalů, skeletu či vnitřních orgánů, dochází v těchto tkáních ke strukturálním změnám. Každá taková porucha měkkých tkání vede ke změně pohybu – většinou k jeho omezení.

Techniky měkkých tkání proto zahrnují práce s těmito tkáněmi – například míčkování dle paní Jebavé, ošetření hyperalgických zón a tzv. Trigger pointů (spoušťových bodů) akupresurou.

 

Jedná se o cvičební metodu pro léčení skolioz. Nezbytnou pro její využití je spolupráce pacienta.

Terapie vychází z konceptu skoliozy jako trojrozměrné deformity páteře.

Tato cvičební metoda pomáhá pacientům:

 • zastavit progresi zakřivení
 • redukovat bolest
 • zvýšit vitální kapacitu
 • částečně korigovat abnormální zakřivení páteře
 • zlepšit postoj a vzhled a dlouhodobě toto zlepšení udržet
 • vyhnout se operaci 

Autorem metody je MUDr. Richard Smíšek. Tímto cvičením – s elastickým lanem – lze předcházet poruchám páteře a také je léčit.

Dochází při něm k aktivaci svalových spirálních zřetězení.

 • posiluje oslabené svaly
 • protahuje svaly zkrácené
 • obnovuje kloubní pohyblivost
 • zajišťuje stabilitu při pohybu
 • upravuje vzájemné postavení pohybových segmentů
 • procvičuje či opravuje pohybové stereotypy – při chůzi, běhu, pracovní či sportovní zátěži

Této metody využíváme hlavně při léčbě chronických bolestí zad, funkčních i strukturálních poruch páteře – skolioz, vadném držení těla, při léčbě poruch v ramenních kloubech, kyčelních a kolenních kloubech (např. po operacích endoprotéz), a při výcviku nožní klenby.

Labilní plochy se používají při tréninku v rámci senzomotorické stimulace (tzn. nejprve se snažíme zvládnout nový pohyb vědomě – v této fázi je pohyb řízen na úrovni mozkové kůry, v další fázi je již pohyb automatický, fixovaný – používáme jej nevědomě a potom je řízen z podkorových center).

Při cvičení používáme nestabilní pomůcky:

 • velké míče
 • overbally
 • úseče
 • bosu
 • Propriofoot
 • podložky Airex
 • kladinu Airex

Tento typ cvičení se využívá:

 • u svalových dysbalancí
 • u vadného držení těla
 • při nestabilitě pohybového aparátu
 • při poúrazových a pooperačních stavech pohybového aparátu (např. k výcviku stability kolenního kloubu po poranění vazů)

 

Cvičení na Flowin využívá pouze vlastní váhu těla, což je vůči kloubům a svalům nejšetrnější způsob posilování.

Podložku využíváme hlavně k výcviku oslabených svalů, např. k nácviku stability kolenního kloubu po úrazech a k posilování hlubokého stabilizačního systému.

Využíváme 3 základní techniky reflexní masáže:

 • segmentovu
 • vazivovou
 • periostovou

Dovolují nám terapeuticky ovlivnit všechny tkáně dosažitelné z povrchu těla. Ovlivníme tak najednou reflexní změny jak v kůži, podkoží, na fascii a ve svalu, tak změny na periostu (povrch kosti).

Mezi hlavní cíle kineziotapingu patří dosažení normotonusu (normálního svalového napětí), snižování bolesti, zvětšení rozsahu funkce kloubů, zlepšení mikrocirkulace a fungování lymfatického systému.

Metodu využíváme zejména:

 • k redukci bolesti svalů, kloubů, hlavy a páteře
 • při zánětech nebo poranění měkkých tkání – svalů, vazů, fascií
 • ošetření jizev
 • snížení otoku
 • u sportovců jako prevenci úrazu před fyzickým výkonem – optimalizace pohybu

Na tělo je lepena páska K-active, která má podobné vlastnosti jako kůže: má 30% až 40% protažitelnost, je odolná vůči vodě a prostupná pro vzduch a tekutinu. Aplikovaná vydrží na Vašem těle i několik dní.

Používáme 4 základní techniky:

 • svalovovou
 • ligamentozní
 • fasciovou
 • techniku mechanické korekce

   

Přístroj AEROSONIC pracuje na bázi vzduchového podtlaku a ultrazvuku. Masážní hlavice v několika programech efektivně kombinují podtlak a přetlak, tím se zlepšuje metabolismus organismu, jeho okysličení a lymfatický tok. Kůže se prokrvuje a pročišťuje, zvyšuje se její tonus, vazivové struktury pod kůží se zpevňují.

Hlavní využití:

 • léčba lymfatických otoků, poruch prokrvení
 • léčba po zánětech šlach (tendinitidy), kontraktur
 • léčba při bolestech a ztuhlosti měkkých tkání
 • při bolestech kloubů s omezenou pohyblivostí
 • ošetření poraněných a namožených svalů (sportovní činnost)
 • ošetření jizev, hypertrofických jizev a fibroz 
 • pro léčbu vad pojivových tkání
 • v kombinaci s ultrazvukem při léčbě celulitidy, pro modelaci postavy

Metoda Roswithy Brunkow je revoluční přístup v oblasti fyzioterapie, který klade důraz na posílení hlubokého stabilizačního systému těla. Tato metoda, vyvinutá Roswithou Brunkow, využívá specifické terapeutické cvičení k aktivaci a posílení svalů hlubokého stabilizačního systému, což je klíčové pro správnou posturu a prevenci svalových dysbalancí. Brunkow se zaměřuje především na správné držení těla a symetrické rozložení svalového napětí, což pomáhá při léčbě a prevenci bolestí zad a jiných pohybových problémů. Její metoda je uznávaná a používaná fyzioterapeuty po celém světě a je považována za jednu z efektivních technik rehabilitace a zlepšení funkčního stavu těla.

Metodu využíváme při:

 • Bolesti zad
 • Rehabilitace po úrazech
 • Poruchy držení těla
 • Chronická svalová napětí
 • Prevence pohybových poruch
 • Podpora po operacích
 • Zlepšení fyzické kondice
 • Neurologická rehabilitace
 • Dýchací potíže
 • Zlepšení celkové pohyblivosti

Fyzikální terapie

Diagnostika ve fyzioterapii identifikuje příčiny pohybových problémů, jako jsou bolesti nebo dysfunkce, a pomáhá určit vhodnou léčbu.

Hlavní terapeutický účinek

 • Analgézie
 • Mobilizace kloubů
 • Myostimulace
 • Podpora kostního hojení
 • Redukce spasticity
 • Regenerace tkání

Princip

Cívka generující pulzní, sinusové elektromagnetické pole, kdy při interakci dochází k depolarizaci neuromuskulární tkáně.

Klíčové parametry v terapii jsou frekvence a intenzita elektromagnetického pole. 

Indikace

 • Syndrom karpálního tunelu
 • Impingement syndrom
 • Výhřez meziobratlové ploténky
 • Bolesti zad
 • Tendinopatie
 • Fraktura
 • Nervová regenerace
 • Spasticita
 • Kloubní blokáda

Pulsní magnetické pole indukuje slabé elektrické proudy v ošetřované tkáni, prostupuje touto tkání rovnoměrně a způsobuje aktivizaci každé buňky. 

Vyvolává následující děje:

 • vazodilataci  tj. uvolnění napětí svaloviny cév
 • analgetické působení – tlumící bolest
 • protizánětlivé působení
 • myorelaxaci, spasmolytický účinek – uvolnění nadměrného napětí v tkáních
 • akceleraci hojení
 • protiedémové působení – odstraňující otok, zlepšení prokrvení

INDIKACE

 • podpora hojení kostí
 • degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybové soustavy
 • neurologická onemocnění
 • poúrazové stavy

KONTRAINDIKACE

 • gravidita
 • krvácivé stavy
 • kardiostimulátor
 • akutní virová a bakteriální onemocnění
 • onkologická onemocnění

Jedná se o aplikaci ultrazvuku o frekvenci 1 – 3 MHz, jehož absorpce rozkmitá tkáňové struktury (“mikromasáž”). Vznikající teplo má myorelaxační účinek. Aplikace se provádí hlavicí o průměru 1 – 4 cm, doba aplikace je 3 – 5 minut. 

INDIKACE

 • myalgie, lumbago, myogelozy (bolestivá svalová onemocnění)
 • stavy po kontuzích, distorzích a  luxacích (úrazy, zhmoždění, podvrtnutí)
 • akutní artritidy (zánětlivá kloubní onemocnění)
 • entezopatie – epicondylitidy (onemocnění šlach, vazů, úponů)
 • neuritidy, neuralgie
 • Sudeckův syndrom, Dupuytrenova kontraktura
 • Morbus Bechtěrev

KONTRAINDIKACE

 • aplikace na epifýzy rostoucích kostí
 • kostěné výstupky blízko povrchu
 • obratle po operaci meziobratlových plotének

 

Jedná se o koherentní monochromatické záření, jehož aplikace je možná v kontinuálním nebo pulzním režimu.

Účinky laseru:

 • biostimulační: stimulace kolagenu, zvýšená vaskularizace tkáně, urychlení regenerace cév, lymfatických cest a dozrávání epitelu, zvýšení pevnosti tkáně v tahu
 • analgetický: svalová relaxace a analgezie
 • protizánětlivý: zvýšená fagocytoza, aktivace monocytů a makrofágů

INDIKACE

 • poúrazové stavy: kontuze a distorze, ruptury šlach a svalů, hematomy, otoky
 • pooperační hojení
 • záněty šlach, úponů, svalů
 • kloubní artrozy a artritidy, degenerativní kloubní onemocnění
 • neuralgie
 • čerstvé a keloidní jizvy, dekubity (proleženiny), herpes

KONTRAINDIKACE

 • ozařování očí, žláz s vnitřní sekrecí
 • maligní nádorová onemocnění
 • horečnaté stavy

Jedná se o termální minerální obklad, který používáme:

 • k předehřátí před uvolňováním měkkých tkání
 • při léčbě bolesti a ztuhlosti svalů

Podiatrické pomůcky

Podiatrie je lékařský obor zaměřený na studium, diagnostiku a léčbu onemocnění a poruch nohou, kotníků a souvisejících struktur dolní končetiny.

Individuálně tvarované, ultralehké termoplastické stélky jsou unikátním patentem podiatrů z Nového Zélandu. Zhotovíme Vám je na míru dle Vašich potřeb.

Mezi jejich hlavní přínosy patří:

 • Korekce statických vad nohou (vliv na klenbu nohy)
 • Korekce osového zatížení nosných kloubů a páteře
 • Zvýšení prokrvení plosek, kotníků a lýtkových svalů
 • Odlehčení nosných kloubů a páteře při chůzi i běhu (zmírňují otřesy)
 • Komplexní péče o celý pohybový aparát

Běžná obuv, kterou zakoupíte je vyráběna sériově a zdaleka nevyhovuje Vašim individuálním potřebám. Proto stejně jako si necháváte běžně zhotovit na míru zubní náhradu, je vhodné postupovat stejným způsobem i v péči o Vaše nohy – a nejen o ně. To co máme pod chodidlem významně ovlivňuje celkový postoj našeho těla.

Stélky Formthotics jsou vyráběny v různých velikostech a v různých stupních měkkosti (flexibility). Nabízíme jak Formthotics pro dospělé, tak Formthotics Kids pro děti ve velikostech 25 až 34.

Samotné modelaci stélek předchází vyšetření systémem Podoscop a Podocam. Poté jsou stélky tvarovány individuálním otiskem pacientovy nohy, a terapeut je v této fázi pomáhá formovat tak, aby zajistily správnou osu pohybu. K vyšetření je nutné si donést obuv (ideálně již nošenou), ve které budete stélky nosit nejčastěji.

Podle obtíží a typu obtíží využíváme ortopedické stélky Vasyli medical, VionicOrthotics a Footwave.

Spolupracujeme s firmou Medfeet.

 

Termoplastické stélky od německého výrobce, které pozitivně ovlivňují zatížení kloubů a práci svalů při sportovním výkonu. U jednotlivých sportů dochází k různým typům zatížení, přenášení váhy a rychlým změnám směru pohybu – stélky NovaPED s tímto pracují.

Svým působením:

 • vytvářejí oporu vytíženým svalům a kloubům
 • redukují zátěž na plosky nohou
 • minimalizují nárazové působení tlaku
 • pozitivně ovlivňují sportovní výkon

Stélky NovaPED Sports jsou nabízeny v široké paletě, dle typu sportu:

 • svižná chůze, nordic walking, jogging, běh
 • fotbal
 • golf (basic, procomfort, prodynamic)
 • sálové sporty: basketbal, volejbal, házená
 • raketové sporty: tenis, squash, badminton, stolní tenis
 • fitness
 • in-line brusle
 • běh na lyžích
 • tenis
 • cyklistika

Individuální dotvarování dle Vašich specifických potřeb je i v případě těchto stélek nezbytností.

Termoplastické stélky, jak pro pro dámy, tak ve verzi pro pány, určené:

 • do klasické denní obuvi, ve které se pohybujete na pracovišti, na schůzkách atd.
 • do společenské obuvi (verze Lady a verze Dance)

Individuálně dotvarované dle Vašich potřeb, stélky jsou optimální oporou denně namáhaným nohám.

 • funkčně kompenzují tlak vytvářený na chodidla
 • chrání před jejich únavou
 • podporují prodyšnost Vaší obuvi.

Díky své lehkosti jsou stélky jednoduše umístitelné do většiny typů moderní obuvi a nabízejí vysoký komfort.

Lehká a měkká obuv pro volný čas, která zajišťuje dokonalé rozložení zátěže na Vaše chodidla. Účinně tak zabraňuje jejich přetěžování.

Boty DUX byly vyvinuty tak, aby co nejvíce přiblížily Váš postoj a chůzi přirozenému pohybu – chůze v nich připomíná chůzi naboso v mechu. Při jejich nošení máte pocit, že stojíte a hýbete se správně – a to je velice důležitý signál pro Váš mozek, který správnou pozici fixuje. 

V nabídce máme různé typy – sandály, baleríny, pantofle, žabky, a to jak ve variantě pro dospělé, tak pro děti.

Materiál Duflex je antibakteriální, dobře omyvatelný a neobsahuje žádné škodlivé látky (Öko-test, 07/2008).