Vojtova metoda

  • technika je založena na principu reflexní lokomoce, tzn. že využívá vrozené pohybové vzory
  • využívá dvou základních pohybových vzorů - reflexního otáčení a reflexního plazení
  • je založena na výchozí poloze - vzájemném nastavení kloubů -  a na stimulaci tzv. spoušťových zón
  • nejčastěji se používá při léčbě poruch psychomotorického vývoje u dětí a dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, je účinnou prevencí pohybových vad
  • dále je využívána u léčby dospělých a při léčbě skolióz
Úspěch přináší Vojtova metoda při pravidelném cvičení, kdy se aktivně zapojují rodiče dítěte.
 

 

cvičení novorozenců
cvičení novorozenců