Techniky měkkých tkání

Jako měkké krycí tkáně označujeme kůži, podkoží a fascie (svalovou povázku).

Při poruchách svalů, skeletu či vnitřních orgánů, dochází v těchto tkáních ke strukturálním změnám. Každá taková porucha měkkých tkání vede ke změně pohybu - většinou k jeho omezení.

Techniky měkkých tkání proto zahrnují práce s těmito tkáněmi - například míčkování dle paní Jebavé, ošetření hyperalgických zón a tzv. Trigger pointů (spoušťových bodů) akupresurou.

technika míčkování
technika míčkování