Reflexní masáže

Využíváme 3 základní techniky reflexní masáže:

  • segmentovu
  • vazivovou
  • periostovou

Dovolují nám terapeuticky ovlivnit všechny tkáně dosažitelné z povrchu těla. Ovlivníme tak najednou reflexní změny jak v kůži, podkoží, na fascii a ve svalu, tak změny na periostu (povrch kosti).

reflexní masáž
reflexní masáž