Metoda ACT = Akrální koaktivační terapie

Tato metoda má své kořeny v metodě Roswithy Brunkow. Její principy PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová PhD. rozvinula a zdokonalila o vědecké poznatky a klinické zkušenosti. Název vyjadřuje podstatu metody, která je založena na funkčním nastavení periferních kloubů - aker, a funkčním cvičení v polohách motorického vývoje.

Vzpěr v ACT se provádí o kořeny rukou a paty, v průběhu vzpěru dochází k napřímení páteře, vlastní cvičení pak probíhá v polohách raného motorického vývoje, kterými jsme si všichni prošli. V průběhu života se naše pohybové vzory - resp. to jak si sedáme, vstáváme, leháme apod. -  přizpůsobují různým potřebám a vlivům, a na ty svým způsobem pro nás ideální pohybové vzory jsme pozapomněli. Pravidelným cvičením vzpěrných pohybových vzorů lze dosáhnout napřímení a následné stabilizaci páteře a končetin, změny svalového napětí, zlepšení koordinace. Metoda také přispívá ke zvýšení silové kondice a sportovnímu výkonu.

Vzpěrné cviky v ACT jsou určeny:

  • pacientům s bolestmi zad nebo jiných částí těla
  • běžné populaci jako zdravotní pravidelné cvičení
  • jako kompenzační nebo kondiční cvičení pro sportovce, popř. silově vytrvalostní trénink
  • v urogynekologii, pediatrii, ortopedii a dalších