Cvičení na labilních plochách

Labilní plochy se používají při tréninku v rámci senzomotorické stimulace (tzn. nejprve se snažíme zvládnout nový pohyb vědomě - v této fázi je pohyb řízen na úrovni mozkové kůry, v další fázi je již pohyb automatický, fixovaný - používáme jej nevědomě a potom je řízen z podkorových center).

Při cvičení používáme nestabilní pomůcky:

 • velké míče
 • overbally
 • úseče
 • bosu
 • Propriofoot
 • podložky Airex
 • kladinu Airex

Tento typ cvičení se využívá:

 • u svalových dysbalancí
 • u vadného držení těla
 • při nestabilitě pohybového aparátu
 • při poúrazových a pooperačních stavech pohybového aparátu (např. k výcviku stability kolenního kloubu po poranění vazů)
bosu
bosu
velký míč
velký míč
Propriofoot
Propriofoot
velký míč
velký míč