Kineziologický rozbor

Kineziologie je nauka o pohybu, která nám umožňuje pochopit individualizované pohybové programy našeho těla.

Kineziologický rozbor provádí terapeut při zahájení terapie, aby stanovil co nejpřesnější "fyzioterapeutickou" diagnozu a vhodným způsobem sestavil pacientův léčebný plán.

Celkové kienziologické vyšetření je prováděno v určité posloupnosti - zahnuje anemnestický rozhovor s pacientem a dále rovněž:

  • Vyšetření držení těla a pohybových stereotypů
  • Vyšetření svalové síly a rozsahu pohybů
  • Vyšetření zkrácených svalů a kloubních blokád

Pacient je tázán na bolest, která ho k terapeutovi přivádí  - na její trvání, sílu a vliv pohybu na ni.