Diagnostika

Diagnostickým vyšetřením prochází každý nový pacient. Cílem je stanovit optimální plán fyzioterapeutické péče.